september 2012

Glede

Av og til får men beskjeder som er så tunge å bære, men i dag, 28 september er en gledens dag. Jeg har fått vite at mistanken om at mitt ene barnebarn er et mennekse med Autisme ikke er det. Hun e...

Fosterhjem, skal skal ikke

Vi har igjen vært på PRIDE-kurs, og jeg må si jeg er i tvil. Tvil på om jeg orker, orker å gå inn i barnets situasjon. Det er lett å stikke hodet i sanden og bare være i min komfortsone. Men, kansk...

Pridekurs - fosterhjemskurs

Som jeg har skrevet om tidligere, prøver vi å bli godkjente fosterforeldre. Derfor går vi på PRIDE-kurs. Det er interesant, morsomt, slitsomt og utfordrende. Utfordrende fordi vi må svare slriftli...

Morsomme strikkerier

Jeg elskaer å strikke, men nå har jeg møtt mine overkvinner. Bare se her: eller hva med dette: En til? Det er et ordspråk som lyder slik: Skomaker bli ved din lest. Det har jeg tenkt å gjø...
hits